Výkup striebra

Pri výkupe striebra sa snažíme ponúkať čo najlepšie výkupné ceny striebra, vždy podľa aktuálnych cien na svetových burzách.

Výkup striebra

  • zlomkové striebro
  • strieborný prach
  • elektrolyticky upravené striebro
  • strieborné šperky
  • strieborné kontakty
  • strieborné spájky
  • materiály obsahujúce striebro 

Pre aktuálne výkupné ceny striebra kontaktujte našu infolinku na čísle +421 901 711 780 alebo e-mailom na maurum@maurum.sk