Výkup paládia

Pri výkupe paládia sa snažíme ponúkať čo najlepšie výkupné ceny paládia, vždy podľa aktuálnych cien na svetových trhoch a burzách.

Výkup paládia

  • paládiový prach
  • paládiové drôty
  • paládiové plechy
  • paládiové kontakty
  • iné materiály obsahujúce paládium

Pre aktuálne ceny paládia prosím kontaktujte našu infolinku na čísle +421 901 711 780 alebo na e-maile maurum@maurum.sk