ISO 9001

Sme držiteľom certifikátu ISO 9001 v oblasti nákupu, predaja a prepracovania materiálov obsahujúcich drahé kovy.