Chemikálie s obsahom drahých kovov

Spoločnosť MAURUM, s.r.o. ponúka predaj chemikálií s obsahom striebra 63,5% Ag (AgNO3) - Dusičnan strieborný p.a., AgNO3 p.a. K tovaru dodávame ATEST a bezpečnostný list.

Ponúkame 100 g alebo 1 kg balenia dusičnanu strieborného.

Predaj Dikyanozlatan draselný - K[Au(CN)2]. Obsah zlata je max. 68,36%. Balenie 100g. Dodávame ATEST a bezpečnostný list.

Pre aktuálne informácie o cenách kontaktujte našu infolinku na čísle +421 901 711 780 alebo na e-maile maurum@maurum.sk